Zyra

Andrea Senatori
Drejtor (prej 22.03.2012)

Antonino Marcellino
Ekspert i Sektorit te Infrastruktures

Giacomo Pides
Ekspert i Sektorit Privat/NVM

Stefania Fantuz
Eksperte e Sektorit Bujqesor dhe Programeve IPA

Endri Xhaferaj
Esperto junior Settore Sociale

Francesco Guerzoni
Esperto junior Monitorimi dhe Menaxhimi

Lindita Sema
Sekretare - Arkiviste

Iris Reci
Asistente kontabel

Elton Klosi
Asistent administrativ

Luljeta Shtino
Perkthyese - Asistente per Komunikimin

Kujtim Ademaj
Shofer

Pirro Mezini
Shofer

Genc Pikuli
Centralinist

© 2004 - 2015 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP