ENERGJI DHE SISTEME PRODHIMI
1 projekte aktive per nje total prej 103.03 Milion Euro
1 kredi ndihme ne shumen prej 103.03 Milion Euro
Projekte Aktive
Mbeshtetje ne Programet e Sektorit Energjetik
Projekt kredi ndihme: 103,028,041 Euro
© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP