TRANSPORT DHE LOGJISTIKE
4 projekte aktive per nje total prej 64.51 Milion Euro
1 dhurate ne shumen prej 1.36 Milion Euro
3 kredi ndihme ne shumen prej 63.15 Milion Euro
Projekte Aktive
Asistence teknike e Project Implementation Unit ne Sektorin e...
Projekt dhurate: 1,364,900 Euro
Programi ne mbeshtetje te sektorit te rrugeve
Projekt kredi ndihme: 46,050,000 Euro
Rehabilitimi i Portit te Vlores
Projekt kredi ndihme: 15,000,000 Euro
Project Facility infrastrutture
Projekt kredi ndihme: 2,100,000 Euro
© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP