TRANSPORT DHE LOGJISTIKE
7 projekte aktive per nje total prej 86.26 Milion Euro
2 dhurate ne shumen prej 1.41 Milion Euro
5 kredi ndihme ne shumen prej 84.85 Milion Euro
Projekte Aktive
Asistence teknike e Project Implementation Unit ne Sektorin e...
Projekt dhurate: 1,114,900 Euro
Rruga Shkoder'Hani i Hotit-Projektimi,ndertimi dhe drejtimi i...
Projekt kredi ndihme: 21,700,000 Euro
Ndertimi i aksit rrugor Lushnje'Fier dhe supervizionimi i punimeve te...
Projekt kredi ndihme: 24,350,000 Euro
Rehabilitimi i Portit te Vlores-Ndertimi dhe Drejtimi i punimeve
Projekt kredi ndihme: 15,000,000 Euro
Rehabilitimi i Portit te Vlores-Revizionimi,Projektimi dhe...
Projekt dhurate: 300,000 Euro
Project Facility infrastrutture
Projekt kredi ndihme: 2,100,000 Euro
Projekt kredi ndihme: 21,700,000 Euro
© 2004 - 2015 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP