ARSIMI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 3
Importi total  5.29 Milion Euro
INFO
Lista
3 dhurate ne shumen prej 5.29 Milion Euro
SHENDETESI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 2
Importi total  10.08 Milion Euro
INFO
Lista
2 kredi ndihme ne shumen prej 10.08 Milion Euro
UJESJELLES- KANALIZIME - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 2
Importi total  34.08 Milion Euro
INFO
Lista
2 kredi ndihme ne shumen prej 34.08 Milion Euro
QEVERISJE DHE SHOQERI CIVILE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 6
Importi total  2.58 Milion Euro
INFO
Lista
6 dhurate ne shumen prej 2.58 Milion Euro
TRANSPORT DHE LOGJISTIKE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 4
Importi total  64.51 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 1.36 Milion Euro
3 kredi ndihme ne shumen prej 63.15 Milion Euro
ENERGJI DHE SISTEME PRODHIMI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  103.03 Milion Euro
INFO
Lista
1 kredi ndihme ne shumen prej 103.03 Milion Euro
ZHVILLIMI I SEKTORIT PRIVAT - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 3
Importi total  42.9 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 0.4 Milion Euro
2 kredi ndihme ne shumen prej 42.5 Milion Euro
BUJQESI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 4
Importi total  13.19 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 3.19 Milion Euro
3 kredi ndihme ne shumen prej 10 Milion Euro
MBROJTJE AMBIENTI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 2
Importi total  2.62 Milion Euro
INFO
Lista
2 dhurate ne shumen prej 2.62 Milion Euro
© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP