ARSIMI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 3
Importi total  5.19 Milion Euro
INFO
Lista
3 dhurate ne shumen prej 5.19 Milion Euro
SHENDETESI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 2
Importi total  0 Milion Euro
INFO
Lista
2 kredi ndihme ne shumen prej 0 Milion Euro
UJESJELLES- KANALIZIME - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 2
Importi total  0 Milion Euro
INFO
Lista
2 kredi ndihme ne shumen prej 0 Milion Euro
QEVERISJE DHE SHOQERI CIVILE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 4
Importi total  1.14 Milion Euro
INFO
Lista
4 dhurate ne shumen prej 1.14 Milion Euro
TRANSPORT DHE LOGJISTIKE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 6
Importi total  25.16 Milion Euro
INFO
Lista
2 dhurate ne shumen prej 1.36 Milion Euro
4 kredi ndihme ne shumen prej 23.8 Milion Euro
ENERGJI DHE SISTEME PRODHIMI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  0 Milion Euro
INFO
Lista
1 kredi ndihme ne shumen prej 0 Milion Euro
ZHVILLIMI I SEKTORIT PRIVAT - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 4
Importi total  15.4 Milion Euro
INFO
Lista
2 dhurate ne shumen prej 0.4 Milion Euro
2 kredi ndihme ne shumen prej 15 Milion Euro
BUJQESI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 4
Importi total  13 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 3 Milion Euro
3 kredi ndihme ne shumen prej 10 Milion Euro
NDERTIM I VEPRAVE CIVILE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  0 Milion Euro
INFO
Lista
1 kredi ndihme ne shumen prej 0 Milion Euro
MBROJTJE AMBIENTI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  2 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 2 Milion Euro
INICIATIVA TE LIDHURA ME BORXHIN - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  20 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 20 Milion Euro
© 2004 - 2015 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP