ARSIMI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 5
Importi total  7.22 Milion Euro
INFO
Lista
5 dhurate ne shumen prej 7.22 Milion Euro
SHENDETESI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 3
Importi total  10.6 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 0.52 Milion Euro
2 kredi ndihme ne shumen prej 10.08 Milion Euro
UJESJELLES- KANALIZIME - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 2
Importi total  33.48 Milion Euro
INFO
Lista
2 kredi ndihme ne shumen prej 33.48 Milion Euro
QEVERISJE DHE SHOQERI CIVILE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 4
Importi total  1.43 Milion Euro
INFO
Lista
4 dhurate ne shumen prej 1.43 Milion Euro
TRANSPORT DHE LOGJISTIKE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 7
Importi total  86.26 Milion Euro
INFO
Lista
2 dhurate ne shumen prej 1.41 Milion Euro
5 kredi ndihme ne shumen prej 84.85 Milion Euro
ENERGJI DHE SISTEME PRODHIMI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 2
Importi total  93.03 Milion Euro
INFO
Lista
2 kredi ndihme ne shumen prej 93.03 Milion Euro
ZHVILLIMI I SEKTORIT PRIVAT - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 4
Importi total  44.66 Milion Euro
INFO
Lista
2 dhurate ne shumen prej 2.16 Milion Euro
2 kredi ndihme ne shumen prej 42.5 Milion Euro
BUJQESI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 5
Importi total  15 Milion Euro
INFO
Lista
2 dhurate ne shumen prej 5 Milion Euro
3 kredi ndihme ne shumen prej 10 Milion Euro
NDERTIM I VEPRAVE CIVILE - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  3 Milion Euro
INFO
Lista
1 kredi ndihme ne shumen prej 3 Milion Euro
MBROJTJE AMBIENTI - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  2 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 2 Milion Euro
INICIATIVA TE LIDHURA ME BORXHIN - Projekte Aktive

NUMRI I PROJEKTEVE: 1
Importi total  20 Milion Euro
INFO
Lista
1 dhurate ne shumen prej 20 Milion Euro
© 2004 - 2015 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP