Mundesi Punesimi
Arshive
more

Arshive
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE PERSONELI ME KONTRATE ME KOHE TE CAKTUAR PRANE AGJENCISE ITALIANE TE BASHKEPUNIMIT PER ZHVILLIM (AICS) - ZYRA TIRANE. KODI 07/ALB/2016
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE TE PERSONELIT TE ZYRAVE TE JASHTME TE AICS. PROCEDURE REKRUTIMI PER PERSONEL ME KONTRATE ME KOHE TE PACAKTUAR PER 1 PUNONJES NE POZICIONIN SEKRETARI/ARKIV.
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE TE PERSONELIT TE ZYRAVE TE JASHTME TE AICS. PROCEDURE REKRUTIMI PER PERSONEL ME KONTRATE ME KOHE TE PACAKTUAR PER 1 PUNONJES NE POZICIONIN PERKTHYES-ASISTENT PER KOMUNIKIMIN.
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE TE PERSONELIT TE ZYRAVE TE JASHTME TE AICS. PROCEDURE REKRUTIMI PER PERSONEL ME KONTRATE ME KOHE TE PACAKTUAR PER 1 PUNONJES NE POZICIONIN CENTRALIST/I NGARKUAR ME PRITJEN E PUBLIKUT.
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE TE PERSONELIT TE ZYRAVE TE JASHTME TE AICS. PROCEDURE REKRUTIMI PER PERSONEL ME KONTRATE ME KOHE TE PACAKTUAR PER 2 PUNONJES NE POZICIONIN SHOFER/KORRIER.
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE TE PERSONELIT TE ZYRAVE TE JASHTME TE AICS. PROCEDURE REKRUTIMI PER PERSONEL ME KONTRATE ME KOHE TE PACAKTUAR PER 1 PUNONJES NE POZICIONIN ASISTENT KONTABEL.
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE TE PERSONELIT TE ZYRAVE TE JASHTME TE AICS. PROCEDURE REKRUTIMI PER PERSONEL ME KONTRATE ME KOHE TE PACAKTUAR PER 1 PUNONJES NE POZICIONIN ASISTENT ADMINISTRATIV - LOGJIST.
more

Arshive NJOFTIM PER NJE VEND PUNE SI EKSPERT SENIOR ITALIAN NE KUADRIN E PROGRAMIT TE ASISTENCES SE INTEGRUAR PER NDERMARRJET E VOGLA DHE TE MESME SHQIPTARE (IASME)
more

Arshive NJOFTIM PER NJE VEND PUNE SI EKSPERT FINANCE I NJESISE SE MBESHTETJES TEKNIKE TE PROGRAMIT ITALO - SHQIPTAR TE KONVERTIMIT TE BORXHIT - IADSA
more

Arshive PROJEKTI "FORCIMI I KAPACITETEVE KOMBETARE PER MBROJTJEN E NATYRES (SECCS MEASURE 2). PERGATITJA E RRJETIT NATYRA 2000" - NJOFTIM PER VEND PUNE - SHOFER/LOGJISTIKE
more

Arshive PROMAS. PROGRAM PER MODERNIZIMIN E SEKTORIT BUJQESOR, FINANCUAR NGA KOOPERACIONI ITALIAN. NJOFTIM PER VENDE PUNE: PROJECT OFFICER ARDA; PROJECT OFFICER ASDO; PROJECT OFFICER ASSI
more

Arshive PROMAS PROGRAM PER MODERNIZIMIN E SEKTORIT BUJQESOR, FINANCUAR NGA KOOPERACIONI ITALIAN. NJOFTIM PER VEND PUNE PROCUREMENT OFFICER
more

Arshive PROJEKTI FORCIMI I KAPACITETEVE KOMBETARE PER MBROJTJEN E NATYRES (SECCS MEASURE 2) ? PERGATITJA E RRJETIT NATYRA 2000 - LAJMERIM PER VEND PUNE - FINANCIAL AND PROCUREMENT OFFICER
more

Arshive PROJEKTI FORCIMI I KAPACITETEVE KOMBETARE PER MBROJTJEN E NATYRES (SECCS MEASURE 2) ? PERGATITJA E RRJETIT NATYRA 2000 - LAJMERIM PER VEND PUNE - DEPUTY TEAM LEADER
more

Arshive PROJEKTI FORCIMI I KAPACITETEVE KOMBETARE PER MBROJTJEN E NATYRES (SECCS MEASURE 2) PERGATITJA E RRJETIT NATYRA 2000 - LAJMERIM PER VEND PUNE - SECRETARY PROJECT ASSISTANT
more

Arshive PROMAS PROGRAM PER MODERNIZIMIN E SEKTORIT BUJQESOR?, FINANCUAR NGA KOOPERACIONI ITALIAN NJOFTIM PER VEND PUNE ?PROCUREMENT OFFICER?
more

Arshive PROMAS PROGRAM PER MODERNIZIMIN E SEKTORIT BUJQESOR, FINANCUAR NGA KOOPERACIONI ITALIAN NJOFTIM PER VEND PUNE FINANCIAL OFFICER
more

Arshive NJOFTIM PER VEND PUNE SI SHOFER/LOGJIST NE NJESINE E MBESHTETJES TEKNIKE TE PROGRAMIT ITALO-SHQIPTAR TE KONVERTIMIT TE BORXHIT (IADSA)
more

Arshive NJOFTIM PER PERZGJEDHJE TE PERSONELIT IN LOCO ME KONTRATE ME KOHE TE PERCAKTUAR SIPAS NENIT 13 TE LIGJIT NR. 49/1987 KODI I NJOFTIMIT 04/ALB/2014
more

Arshive NJOFTIM PER VEND PUNE PER TRE KOORDINATORE SHQIPTARE PRANE PMU-VE QE PO KRIJOHEN PER INCIATIVAT E MEPOSHTME NE SEKTORIN E BUJQESISE, TE FINANCUARA ME KREDI TE BUTE
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive LAJMERIM PER NJE VEND PUNE NE PROJEKTIN “SHQIPėRIA NESėR” PER POZICIONIN PėRGJEGJėS I ZYRėS TE SPORTELIT Tė TRANSFERIMIT Tė TEKNOLOGJVE, Nė SEKTORIN E ENERGJIVE Tė RINOVUESHME, PRANė QTTB SHKODėR.
more

Arshive VACANCY ANNOUNCEMENT - PMU PRODAPS
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more

Arshive
more


© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP