Lajme
26 Luglio 2016
Njoftim per shtyrje te afatit te tenderave: 1. "Punime ristrukturimi ne Polikliniken e Gjirokastres dhe te Peshkopise" 2. "Pajisja e poliklinikave te Tiranes n. 2 dhe n. 3 dhe te Koršes"


21 Luglio 2016
Njoftim per shtyrje te afatit te tenderave: 1. Punime ristrukturimi ne Polikliniken e Gjirokastres dhe te Peshkopise 2. Pajisja e poliklinikave te Tiranes dhe Koršes


4 Luglio 2016
Njoftim per nje vend pune si ekspert senior italian ne kuadrin e programit te Asistences se Integruar per Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme Shqiptare (IASME).


17 Giugno 2016
MarrŰveshja e DytŰ Italo ľ Shqiptare pŰr Konvertimin e Borxhit


16 Giugno 2016
Vizite ne ndermarrjet e financuara nga Linja e Kredise e Programit Italo-Shqiptar ne mbeshtetje te NVM shqiptare - PRODAPS


10 Giugno 2016
Njoftim per tender: "Ristrukturimi dhe pajisja e 5 Poliklinikave: Tirana 2 ( ish 9), Tirana 3 (ish Qendrore), Korša, Gjirokastra dhe Peshkopia.


10 Giugno 2016
Njoftim per tender: Punime ristrukturimi per Poliklinikat e Gjirokastres dhe te Peshkopise


10 Giugno 2016
Njoftim per tender : Sherbime per asistence teknike per realizimin e nje sistemi informatik per menaxhimin e sigurimeve per mbulimin e rreziqeve ne bujqesi.


30 Maggio 2016
NJOFTIM PER TENDER "Punimet per realizimin e impiantit te pastrimit te shllamit ne landfill-in e mbetjeve te ngurta ne qytetin e Tiranes"


25 Maggio 2016
Kooperacioni Italian ne mbeshtetje te sistemit elektro-energjitik shqiptar: Perurimi i Qendres Dispešer te Telekontrollit te Energjise


Arkivi i lajmeve

© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP