HISTORI

Kooperacioni Italian per Zhvillim eshte i pranishem ne Shqiperi qe nga viti 1991, per te ndihmuar autoritetet shqiptare ne zhvillimin dhe stabilizimin e vendit dhe per te lehtesuar arritjen e objektivave te demokratizimit, ndertimin e institucioneve socio-ekonomike dhe te integrimit evropian. Me nje angazhim total prej rreth 300 milione Euro, Italia eshte sot donatori i pare dypalesh dhe e treta ne menyr apsolute pas Bashkimit Evropian dhe Bankes Boterore me mbi 70 iniciativa aktive.

Eshte e mundur te identifikohen tri faza per angazhimin e Italise ne fushen e bashkepunimit per zhvillim. Faza e pare mbulon emergjencat e viteve '90, i dyti lidhet me forcimin e procesit te zhvillimit socio-ekonomik te vendit, faza e trete, e cila u hap kohet e fundit me nenshkrimin e Protokollit te Bashkepunimit 2010-12, kerkon te mbeshtese Shqiperine ne procesin e integrimit evropian.

Si pasoje e renies se regjimit komunist, Kooperacioni Italian perballoi situaten emergjente humanitare duke kontribuar me ndihma dhurate, kryesisht ushqimore dhe duke plotesuar nevojat kruesore, si pjese e misionit nderkombetar Pelikani. Gjate viteve '90 angazhimi italian vazhdon me ndihmen ne menaxhimin e emergjencave dhe pjesemarrjen ne misionet e ardhshme te ndihmave humanitare, te gjithe nen komanden italiane. Ne krizen e vitit 1997 per shkak te renies se skemave piramidale financiare, Kooperacioni Italian ka ndermarre veprime ne kuader te operacionit Alba per te shperndare ndihma dhe rivendosjen e sherbimeve per rimekembjen e infrastruktures. Nė vitin 1999, per shkak te gjendjes se jashtezakonshme si pasoje e fluksit te refugjateve nga Kosova, Kooperacioni Italian ka marre ne vend te kesaj, pjese ne misionin Ylberi. Ne kete faze, pavaresisht nga vazhdimimi i nje situate emergjente, Kooperacioni Italian hedh bazat per ndihme te drejtperdrejte ne favor te masave te hartuara per te promovuar nje zhvillim te vete-qendrueshem ekonomike, bazuar ne nje ekonomi tregu, sipas angazhimeve te ndermara ne Komisionin e Perbashket per bashkepunim midis Italise dhe Shqiperise.

Protokolli i Bashkepunimit per Zhvillim ne vitin 2002 e fillon fazen e dyte te angazhimit te Bashkepunimit Italian ne Shqiperi. Me nje total prej rreth  202 milione Euro ne formen e kredive ne ndihme (160 M Euro) dhe dhurate (42 MEuro) per qeverine shqiptare, programimi i Protokollit fokusohet ne proceset e zhvillimit, duke kontribuar ne nevojat per te pershtatur infrastrukturen e vendit per nje rritje socio-ekonomike. Italia financion aktiviteteve ne sektorin e burimeve te energjise, transportit, infrastruktures dhe atij idrik, por edhe ne favor te zhvillimit te sektorit privat, rregullimin e sherbimeve sociale dhe forcimi i institucioneve. Per me teper, ne kete faze, Kooperacioni Italian ka mbeshtetur nje sere nismash te tjera, zbatohen nga agjensite nderkombetare, OJQ-ve apo vete institucioneve shqiptare, qe kane per qellim perkrahjen e popullates me te rrezikuar dhe ne fusha te tilla si arsimi, shendetesia, trajnim profesional dhe te barazise gjinore.

Nenshkrimi i Protokollit te Bashkepunimit per Zhvillim per vitet 2010-2012 ka hapur fazen e trete te aktiviteteve te Bashkepunimit Italian ne favor te integrimit evropian te Shqiperise. Ne vitin 2009 qeveria shqiptare paraqiti kandidaturen e saj per antaresimin ne BE. Bashkepunimi Italian do te mbeshtese objektivat e antaresimit nepermjet nderhyrjeve ne baze te protokollit te ri per nje total prej 51 milion Euro. Sic eshte rekomanduar nga kalendari nderkombetar per efektivitetin e ndihmave nga Kodi i Sjelljes per ndarjen e punes ne politikat e bashkepunimit per zhvillim, Protokolli fokusohet vetem ne tre fusha:

- zhvillimin e sektorit privat permes linjes se kreditit, tashme operacional ne mbeshtetje te ndermarrjeve te vogla dhe te mesme;
- zhvillimin rural nepermjet programit te modernizimit te bujqesise;
- zhvillimit social nepermjet programit te konvertimit te borxhit.
 
Me 11 dhjetor 2014,  eshte nenshkruar Protokolli Dypalesh i Bashkepunimit per Zhvillim 2014-2016.  Portofoli i ndihmave te programuara per tre-vjecarin ne fjale parashikohet te jete 81,7 milione Euro. Protokolli i Ri 2014-2016 eshte vazhdimesi e mbeshtetetjes se konsoliduar te Italise ndaj zhvillimit ekonomiko-shoqeror te Shqiperise, mbeshtetje e cila qe prej viteve 90 eshte konkretizuar ne shume projekte qe u perkasin sektoreve te ndryshem me nje vlere te pergjithshme prej rreth 750 milione euro. Ne Protokollin e ri konfirmohen sektoret strategjike te projekteve te Protokollit te meparshem 2010-12, te riorganizuar dhe te perafruar me kuadrin e ri strategjik kombetar per zhvillim te Shqiperise, sipas kater shtyllave kryesore: 1.    Programe ne mbeshtetje te rritjes se qendrueshme, inteligjente dhe perfshirese me ane te projekteve qe stimulojne konkurrueshmerine dhe inovacionin ne makro sektoret e Zhvillimit Ekonomik dhe Bujqesise e Zhvillimit Rural.
2.    Projekte ne favor te zhvillimit shoqeror, te burimeve njerezore, te perfshirjes dhe te kohezionit territorial. Ketu parashikohet nje faze e dyte e Programit te Konvertimit te Borxhit, si dhe nje program specifik ne mbeshtetje te arsimit profesional.
3.    Projekte ne mbeshtetje te qeverisjes se mire, demokratizimit dhe shtetit te se drejtes, qe parashikojne nderhyrje per mbeshtetjen e reformes territoriale dhe administrative, ne zhvillim e siper, dhe te luftes kunder korrupsionit.
4.    Asistence Teknike ne forme grant-i, e cila do te perdoret per menaxhimin e gjithe Programit per Vendin sipas nje perqasjeje te bazuar mbi rezultatet.
Perve? ketyre, Protokolli i Ri 2014 - 2016 mban parasysh rendesine thelbesore per te krijuar projekte sinergjike dhe ne partenariat me OJF-te italiane, promovuese dhe mbeshtetese te proceseve te  ownership-it demokratik ne nivel lokal, me qarqet dhe entet lokale italiane qe ofrojne nje mbeshtetje shume te rendesishme ndaj proceseve te decentralizimit, dhe ne pergjithesi me gjithe subjektet dhe punonjesit  e Sistemit Itali, te pranishem ne Shqiperi.
 
© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP