Tendera 2002 - 2014
Projektim ekzekutiv, Drejtim punimesh, Kontabilitet dhe Koordinim i Sigurise per zbatimin e impiantit te pastrimit te ujerave te ndotura te Landfill-it te Sharres ne Tirane
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Projektimi Zbatues dhe Punimet per Rehabilitimin e Portit te Vlores
Vendosur me     per 14.595.492,00   
ne favor te Piacentini Costruzioni S.p.A.
Lajmerim per tender
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Lajmerim per tender
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Qartesime
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Relizimi i nje Qendre Sherbimi per Rrjetin Telematik te Univesiteteve shqiptare
Vendosur me 06/08/2010    per 1.450.000,00   
ne favor te ATI composta dai Consorzi Interuniversitari CINECA e CASPUR

more