Tendera 2002 - 2014
Filluar me 05/11/2014 Skadon ne 07/01/2015
Projektim ekzekutiv, Drejtim punimesh, Kontabilitet dhe Koordinim i Sigurise per zbatimin e impiantit te pastrimit te ujerave te ndotura te Landfill-it te Sharres ne Tirane
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Projektimi Zbatues dhe Punimet per Rehabilitimin e Portit te Vlores
Vendosur me     per 14.595.492,00   
ne favor te Piacentini Costruzioni S.p.A.
Lajmerim per tender
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Lajmerim per tender
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Qartesime
Vendosur me     per 0,00   
ne favor te

more