Tendera 2002 - 2016
Fuqizimi I Qendres Traumatologjike Kombetare Tirane
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Punime per vepra te urbanizimit paresor dhe te ristrukturimit te Laprakes, Tirane.
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Realizimi i rrjetit telematik te Universiteteve publike shqiptare dhe te sherbimeve qe lidhen me te
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Projektim ekzekutiv, Drejtim punimesh, Kontabilitet dhe Koordinim i Sigurise per zbatimin e impiantit te pastrimit te ujerave te ndotura te Landfill-it te Sharres ne Tirane
Vendosur me 10/10/2014    per 146.310,00   
ne favor te ATI TEI & COOPROGETTI
Projektimi Zbatues dhe Punimet per Rehabilitimin e Portit te Vlores
Vendosur me 10/04/2014    per 14.595.492,00   
ne favor te Piacentini Costruzioni S.p.A.
Pajisja e poliklinikave Nr. 3 dhe Nr. 2 te Tiranes
Vendosur me 10/10/2013    per 702.810,00   
ne favor te CAT Medical System e ATI Consorzio Mediterraneo & GIVAS-GTS

more