Tendera 2002 - 2015
Realizimi i rrjetit telematik te Universiteteve publike shqiptare dhe te sherbimeve qe lidhen me te
Vendosur me     per 1.430.000,00   
ne favor te
Projektim ekzekutiv, Drejtim punimesh, Kontabilitet dhe Koordinim i Sigurise per zbatimin e impiantit te pastrimit te ujerave te ndotura te Landfill-it te Sharres ne Tirane
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Projektimi Zbatues dhe Punimet per Rehabilitimin e Portit te Vlores
Vendosur me     per 14.595.492,00   
ne favor te Piacentini Costruzioni S.p.A.
Pajisja e poliklinikave Nr. 3 dhe Nr. 2 te Tiranes
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Pajisja e poliklinikes se Korces - Shqiperi
Kohe e skaduar. Po vendoset.
Qartesime
Vendosur me     per 0,00   
ne favor te

more