16 maj 2013. PERURIMI I INSTALIMIT DHE VENIES NE FUNKSION TE SISTEMIT SCADA/EMS

29 janar 2013 - Vizite ne SME-te e financuara nga Linja e Kredise ne Elbasan dhe Gramsh

21 shkurt 2013 - Konferenca mbi Bashkepunimin Italo-Shqiptar ne Durres

8 mars 2013 - Nenshkrimi i Marreveshjes se re per SME-te dhe i Konventes Financiare

15 mars 2013 - Kurs per perditesimin profesional te mesuesve te shkollave te mesme - OJQ MAGIS

18th November 2011 - Inauguration ceremony of the Tirana 2 substation

7,8,9 Tetor 2011: "Panairi “Work and Study 2011”

19 Maj 2011 -Seminar “Mjetet financiare ne mbeshtetje te Ndermarrjeve te Vogla e te Mesme shqiptare

24 gusht 2011 - Firmosja Marreveshjes Konvertimit te Borxhit me Ministri i Financave R.Bode
© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP